Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

II W 586/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 586/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 roku sprawy A. K. córki J. i T. z d. K. urodzonej (...) w L. obwinionej o to, że: w dniu 21 maja 2013 roku w S. będąc właścicielem samochodu o nr rej. (...) nie wskazała Straży Miejskiej w S. osoby, której w dniu 29.04.2013r. około godziny 06:10 powierzyła wy
Czytaj więcej»

I C 182/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa H. K. przeciwko A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) opróżnienie z osób i rzeczy mieszkania położonego w L. przy ulicy (...) i
Czytaj więcej»

I C 182/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sy gn. akt: I C 182/13 UZASADNIENIE Powódka H. K. wniosła przeciwko M. B. , A. B. P. B. (1) i P. B. (2) pozew o opróżnienie z osób i rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...) , zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu . W uzasadnieniu powódka podniosła, że jest właścicielem wskazanego mieszkalnia. Pozwani zajmują to mieszkanie bez tytułu prawnego . Początkowo powódka wyrażała zgodę na wprowadzenie się do mieszkania pozwanych i ich tam zamieszkiwanie ,
Czytaj więcej»

I C 189/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 189/14 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 16 stycznia 2014 roku (data nadania) strona powodowa (...) S.A. w Ł. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w R. zwolnienia spod egzekucji przyczepy gastronomicznej (...) koloru pomarańczowego z dyszlem umożliwiającym jej holowanie, wyposażonej częściowo w metalowe półki, bez kół, wyszczególnionej pod pozycją numer 1 w protokole zajęcia ruchomości z dnia 10 grudnia 2013 roku zajętej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Czytaj więcej»

I C 307/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 307/13 UZASADNIENIE W piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 20 lutego 2013 roku w sprawie toczącej się przed tutejszym Sądem o sygn. akt I C (...) powodowie Ł. W. , K. W. i A. W. rozszerzyli powództwo wniesione przeciwko B. H. oraz H. O. domagając się zapłaty kwoty 17.342 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2013 roku. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Postanowi
Czytaj więcej»

I C 402/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 402/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 roku w Lublińcu sprawy z powództwa R. S. przeciwko K. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz sprawy z powództwa R. S. przeciwko N. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w
Czytaj więcej»

I C 477/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 477/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 r. w Lublińcu sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko R. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. R. na rzecz strony powodowej Powiatu (...) kwotę 6.210 zł (sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 561/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 561/14 UZASADNIENIE Powódka A. S. (1) wystąpiła z powództwem przeciwko P. (...) K. (...) P. (...) s. (...) a. (...) z siedzibą w W. o ustalenie, że wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w R. przy ul. (...) , nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniosła, że w dniu 28.04.1961 roku został przydzielony lokal mieszkalny o
Czytaj więcej»

I Ns 91/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 91/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. (1) zmarłym 15.10.1965 r. w W. , ostatnio stale zamieszkałym w W. oraz po G. S. zmarłej 6.11.1995r. w W. ostatnio stale zamieszkałej w W. . Sąd ustalił i zważył, co następuje: Spadkodawca A. S. (2) zmarł 15.10.1965r. w W. , ostatnio stale zamieszkał w W. . Spadkodawca zmarł jako bezdzietny kawaler, nie pozostawił osób przysposobionych. Nie pozostawił testamentu. Nie toczyło się wcześniej po nim p
Czytaj więcej»

I Ns 339/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 339/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku na rozprawie sprawy z wniosku J. W. z udziałem T. C. , A. C. , J. C. , D. R. , E. B. , E. M. , K. Ś. i M. K. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawcy J. W. na rzecz uczestniczki postępowania K. Ś. kwotę
Czytaj więcej»