Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
35

I Ns 377/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2015-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 377/12 UZASADNIENIE Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie, że nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu przyznającą mu prawo korzystania z części nieruchomości będącej własnością uczestnika działki (...) opisanej w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w Lublińcu z pasa gruntu o szerokości 2 metrów mierząc od osi gazociągu w zakresie koniecznym do konserwacji i naprawy eksploatacji wysokociśnieniowego gazociągu; obowiązku powstrzymywania
Czytaj więcej»

II K 96/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-08-18

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 96/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu M. S. po rozpoznaniu w dniach 4 marca 2013 roku, 22 lipca 2013 roku, 27 sierpnia 2013 roku, 4 listopada 2013 roku, 27 stycznia 2014 roku, 7 kwietnia 2014 roku, 11 sierpnia 2014 roku sprawy: 1. A. B. (1) ( B. ) syna I. i J. z d. W. urodz.
Czytaj więcej»

II K 314/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 314/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale: --- po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. sprawy D. W. syna W. i G. zd. C. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L. , woj. (...) prowadził samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i
Czytaj więcej»

II K 694/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 694/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale --- po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. sprawy K. T. syna A. i M. z domu M. urodz. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 23 października 2013r. na ulicy (...) w L. woj. (...) , pomimo orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi przez Sąd Rejonowy w
Czytaj więcej»

II W 586/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 586/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 roku sprawy A. K. córki J. i T. z d. K. urodzonej (...) w L. obwinionej o to, że: w dniu 21 maja 2013 roku w S. będąc właścicielem samochodu o nr rej. (...) nie wskazała Straży Miejskiej w S. osoby, której w dniu 29.04.2013r. około godziny 06:10 powierzyła wy
Czytaj więcej»

I C 127/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 127/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: sekr. sądowy Anna Gabryel po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku w Lublińcu sprawy z powództwa K. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendantowi Powiatowemu Policji w L. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy: wyrok zaoczny Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 132/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 132/09 UZASADNIENIE Powód w pozwie wniesionym 1 grudnia 2009r wniósł o zasądzenie od pozwanego 30.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 1 grudnia 2009r. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota obejmuje przysługujące mu roszczenia z zawartych z pozwanym umów: – 5.000zł należne jako zwrot udzielonej pozwanemu 18.04.2006r pożyczki; - poniesiony 16.08.2007r wydatek w kwocie 1600zł na zakup w punkcie usługowym, od M. M. (1) 4 opon do (...) , będącego własnośc
Czytaj więcej»

I C 182/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa H. K. przeciwko A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) opróżnienie z osób i rzeczy mieszkania położonego w L. przy ulicy (...) i
Czytaj więcej»

I C 157/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 157/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: s. SR Janusz Kapuściok Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa A. S. przeciwko J. K. o zapłatę 12.000zł 1 zasądza od J. K. na rzecz A. S. 5039,10zł (pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy) z odsetkami od 16 listopada 2011r wynosz
Czytaj więcej»

I C 157/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 157/11 UZASADNIENIE Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego 12.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 15 marca 2010r, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie powódka wskazała, że dochodzona pozwem kwota obejmuje należne jej za spowodowane przez pozwanego rozległe stłuczenie twarzoczaszki, wstrząśnienie mózgu zadośćuczynienie w kwocie 10.338zł oraz zwrot wydatków na zakup stosowanych w procesie leczenia środków farmakologicznych w kwocie 1662z
Czytaj więcej»