Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37

I C 182/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa H. K. przeciwko A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) opróżnienie z osób i rzeczy mieszkania położonego w L. przy ulicy (...) i
Czytaj więcej»

I C 182/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sy gn. akt: I C 182/13 UZASADNIENIE Powódka H. K. wniosła przeciwko M. B. , A. B. P. B. (1) i P. B. (2) pozew o opróżnienie z osób i rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...) , zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu . W uzasadnieniu powódka podniosła, że jest właścicielem wskazanego mieszkalnia. Pozwani zajmują to mieszkanie bez tytułu prawnego . Początkowo powódka wyrażała zgodę na wprowadzenie się do mieszkania pozwanych i ich tam zamieszkiwanie ,
Czytaj więcej»

I C 189/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 189/14 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 16 stycznia 2014 roku (data nadania) strona powodowa (...) S.A. w Ł. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w R. zwolnienia spod egzekucji przyczepy gastronomicznej (...) koloru pomarańczowego z dyszlem umożliwiającym jej holowanie, wyposażonej częściowo w metalowe półki, bez kół, wyszczególnionej pod pozycją numer 1 w protokole zajęcia ruchomości z dnia 10 grudnia 2013 roku zajętej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Czytaj więcej»

I C 307/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 307/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014 roku w Lublińcu sprawy z powództwa Ł. W. , K. W. i A. W. przeciwko B. H. i H. O. o zapłatę I umarza postępowanie co do żądania powodów zasądzenia kwoty 2.782 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote) z ustaw
Czytaj więcej»

I C 307/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 307/13 UZASADNIENIE W piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 20 lutego 2013 roku w sprawie toczącej się przed tutejszym Sądem o sygn. akt I C (...) powodowie Ł. W. , K. W. i A. W. rozszerzyli powództwo wniesione przeciwko B. H. oraz H. O. domagając się zapłaty kwoty 17.342 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2013 roku. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Postanowi
Czytaj więcej»

I C 402/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 402/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 roku w Lublińcu sprawy z powództwa R. S. przeciwko K. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz sprawy z powództwa R. S. przeciwko N. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w
Czytaj więcej»

I C 477/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-03-06

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 477/13 upr. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 sierpnia 2013 roku strona powodowa Powiat (...) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego R. R. kwoty 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż w dniu 11 maja 2011 roku między powodem jako zamawiającym a pozwanym jako wykonawcą została zawarta umowa n
Czytaj więcej»

I Ns 377/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2015-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 377/12 UZASADNIENIE Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie, że nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu przyznającą mu prawo korzystania z części nieruchomości będącej własnością uczestnika działki (...) opisanej w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w Lublińcu z pasa gruntu o szerokości 2 metrów mierząc od osi gazociągu w zakresie koniecznym do konserwacji i naprawy eksploatacji wysokociśnieniowego gazociągu; obowiązku powstrzymywania
Czytaj więcej»

II K 96/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-08-18

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 96/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu M. S. po rozpoznaniu w dniach 4 marca 2013 roku, 22 lipca 2013 roku, 27 sierpnia 2013 roku, 4 listopada 2013 roku, 27 stycznia 2014 roku, 7 kwietnia 2014 roku, 11 sierpnia 2014 roku sprawy: 1. A. B. (1) ( B. ) syna I. i J. z d. W. urodz.
Czytaj więcej»

II K 694/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 694/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale --- po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. sprawy K. T. syna A. i M. z domu M. urodz. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 23 października 2013r. na ulicy (...) w L. woj. (...) , pomimo orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi przez Sąd Rejonowy w
Czytaj więcej»