Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37

I C 477/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 477/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 r. w Lublińcu sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko R. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. R. na rzecz strony powodowej Powiatu (...) kwotę 6.210 zł (sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 477/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-03-06

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 477/13 upr. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 sierpnia 2013 roku strona powodowa Powiat (...) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego R. R. kwoty 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż w dniu 11 maja 2011 roku między powodem jako zamawiającym a pozwanym jako wykonawcą została zawarta umowa n
Czytaj więcej»

I C 561/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 561/14 UZASADNIENIE Powódka A. S. (1) wystąpiła z powództwem przeciwko P. (...) K. (...) P. (...) s. (...) a. (...) z siedzibą w W. o ustalenie, że wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w R. przy ul. (...) , nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniosła, że w dniu 28.04.1961 roku został przydzielony lokal mieszkalny o
Czytaj więcej»

I Ns 91/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 91/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekretarz sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Lublińcu na rozprawie sprawy z wniosku M. S. PESEL (...) z udziałem J. S. (1) PESEL (...) , L. O. , K. W. PESEL (...) , M. B. PESEL (...) , A. W. PESEL (...) , Z. P. , T. B. , B. W. PESEL (...) o stwierdzenie nabycia spadku po G. S. , A. S. 1 stwi
Czytaj więcej»

I Ns 91/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 91/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. (1) zmarłym 15.10.1965 r. w W. , ostatnio stale zamieszkałym w W. oraz po G. S. zmarłej 6.11.1995r. w W. ostatnio stale zamieszkałej w W. . Sąd ustalił i zważył, co następuje: Spadkodawca A. S. (2) zmarł 15.10.1965r. w W. , ostatnio stale zamieszkał w W. . Spadkodawca zmarł jako bezdzietny kawaler, nie pozostawił osób przysposobionych. Nie pozostawił testamentu. Nie toczyło się wcześniej po nim p
Czytaj więcej»

I Ns 339/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 339/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku na rozprawie sprawy z wniosku J. W. z udziałem T. C. , A. C. , J. C. , D. R. , E. B. , E. M. , K. Ś. i M. K. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawcy J. W. na rzecz uczestniczki postępowania K. Ś. kwotę
Czytaj więcej»

I Ns 339/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 339/14 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 28 lipca 2014 roku wnioskodawca J. W. domagał się stwierdzenia, że jego matka S. W. (1) z dniem 1 stycznia 2010 roku nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer (...) o powierzchni 0,1189 ha, położona w L. przy ulicy (...) , zabudowana budynkiem mieszkalnym, zapisana w księdze wieczystej numer WL (...) D. , w której jako właściciel figuruje A. O. . W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż A. O. zmarła w dniu
Czytaj więcej»

I Ns 377/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2015-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 377/12 UZASADNIENIE Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie, że nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu przyznającą mu prawo korzystania z części nieruchomości będącej własnością uczestnika działki (...) opisanej w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w Lublińcu z pasa gruntu o szerokości 2 metrów mierząc od osi gazociągu w zakresie koniecznym do konserwacji i naprawy eksploatacji wysokociśnieniowego gazociągu; obowiązku powstrzymywania
Czytaj więcej»

II K 96/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-08-18

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 96/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu M. S. po rozpoznaniu w dniach 4 marca 2013 roku, 22 lipca 2013 roku, 27 sierpnia 2013 roku, 4 listopada 2013 roku, 27 stycznia 2014 roku, 7 kwietnia 2014 roku, 11 sierpnia 2014 roku sprawy: 1. A. B. (1) ( B. ) syna I. i J. z d. W. urodz.
Czytaj więcej»

II K 314/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 314/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale: --- po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. sprawy D. W. syna W. i G. zd. C. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L. , woj. (...) prowadził samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i
Czytaj więcej»