Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

I C 561/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 561/14 UZASADNIENIE Powódka A. S. (1) wystąpiła z powództwem przeciwko P. (...) K. (...) P. (...) s. (...) a. (...) z siedzibą w W. o ustalenie, że wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w R. przy ul. (...) , nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniosła, że w dniu 28.04.1961 roku został przydzielony lokal mieszkalny o
Czytaj więcej»

I Ns 91/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 91/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekretarz sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Lublińcu na rozprawie sprawy z wniosku M. S. PESEL (...) z udziałem J. S. (1) PESEL (...) , L. O. , K. W. PESEL (...) , M. B. PESEL (...) , A. W. PESEL (...) , Z. P. , T. B. , B. W. PESEL (...) o stwierdzenie nabycia spadku po G. S. , A. S. 1 stwi
Czytaj więcej»

I Ns 339/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 339/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku na rozprawie sprawy z wniosku J. W. z udziałem T. C. , A. C. , J. C. , D. R. , E. B. , E. M. , K. Ś. i M. K. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawcy J. W. na rzecz uczestniczki postępowania K. Ś. kwotę
Czytaj więcej»

I Ns 339/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 339/14 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 28 lipca 2014 roku wnioskodawca J. W. domagał się stwierdzenia, że jego matka S. W. (1) z dniem 1 stycznia 2010 roku nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer (...) o powierzchni 0,1189 ha, położona w L. przy ulicy (...) , zabudowana budynkiem mieszkalnym, zapisana w księdze wieczystej numer WL (...) D. , w której jako właściciel figuruje A. O. . W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż A. O. zmarła w dniu
Czytaj więcej»

I Ns 377/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-01-03

Data publikacji: 2015-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 377/12 UZASADNIENIE Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie, że nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu przyznającą mu prawo korzystania z części nieruchomości będącej własnością uczestnika działki (...) opisanej w księdze wieczystej (...) Sądu Rejonowego w Lublińcu z pasa gruntu o szerokości 2 metrów mierząc od osi gazociągu w zakresie koniecznym do konserwacji i naprawy eksploatacji wysokociśnieniowego gazociągu; obowiązku powstrzymywania
Czytaj więcej»

II K 314/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 314/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale: --- po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. sprawy D. W. syna W. i G. zd. C. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L. , woj. (...) prowadził samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i
Czytaj więcej»

II K 358/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 358/11 UZASADNIENIE 17 marca 2005 roku K. B. (1) działając z inspiracji swojego brata M. B. , który z kolei realizował plan przedstawiony przez oskarżonego G. M. , w Kancelarii Notarialnej W. B. w T. zawiązała spółkę (...) sp. z o.o. we W. . W akcie notarialnym K. B. (1) złożyła nieprawdziwe oświadczenie, że udziały w kwocie 50 tys. złotych zostały opłacone gotówką. Prezesem spółki została K. B. (1) a jej pełnomocnikiem brat M. B. . Dalsze czynności w ramach spółki również były ko
Czytaj więcej»

II K 694/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 694/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale --- po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. sprawy K. T. syna A. i M. z domu M. urodz. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 23 października 2013r. na ulicy (...) w L. woj. (...) , pomimo orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi przez Sąd Rejonowy w
Czytaj więcej»

II W 586/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 586/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 roku sprawy A. K. córki J. i T. z d. K. urodzonej (...) w L. obwinionej o to, że: w dniu 21 maja 2013 roku w S. będąc właścicielem samochodu o nr rej. (...) nie wskazała Straży Miejskiej w S. osoby, której w dniu 29.04.2013r. około godziny 06:10 powierzyła wy
Czytaj więcej»

I C 157/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 157/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: s. SR Janusz Kapuściok Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa A. S. przeciwko J. K. o zapłatę 12.000zł 1 zasądza od J. K. na rzecz A. S. 5039,10zł (pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy) z odsetkami od 16 listopada 2011r wynosz
Czytaj więcej»