Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

I C 205/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 205/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Kapuściok Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. w Lublińcu sprawy z powództwa R. S. przeciwko S. Ś. , A. Ś. o zapłatę 7.402 zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 27.12.2011r. sprawy z powództwa A. Ś. , S. Ś. przeciwko R. S. o zapłatę 1.500 zł z odsetkami w ustawowej wy
Czytaj więcej»

I C 307/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 307/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014 roku w Lublińcu sprawy z powództwa Ł. W. , K. W. i A. W. przeciwko B. H. i H. O. o zapłatę I umarza postępowanie co do żądania powodów zasądzenia kwoty 2.782 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote) z ustaw
Czytaj więcej»

I C 182/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa H. K. przeciwko A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) opróżnienie z osób i rzeczy mieszkania położonego w L. przy ulicy (...) i
Czytaj więcej»

I C 157/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 157/11 UZASADNIENIE Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego 12.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 15 marca 2010r, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie powódka wskazała, że dochodzona pozwem kwota obejmuje należne jej za spowodowane przez pozwanego rozległe stłuczenie twarzoczaszki, wstrząśnienie mózgu zadośćuczynienie w kwocie 10.338zł oraz zwrot wydatków na zakup stosowanych w procesie leczenia środków farmakologicznych w kwocie 1662z
Czytaj więcej»

I C 182/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sy gn. akt: I C 182/13 UZASADNIENIE Powódka H. K. wniosła przeciwko M. B. , A. B. P. B. (1) i P. B. (2) pozew o opróżnienie z osób i rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...) , zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu . W uzasadnieniu powódka podniosła, że jest właścicielem wskazanego mieszkalnia. Pozwani zajmują to mieszkanie bez tytułu prawnego . Początkowo powódka wyrażała zgodę na wprowadzenie się do mieszkania pozwanych i ich tam zamieszkiwanie ,
Czytaj więcej»

I C 132/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 132/09 UZASADNIENIE Powód w pozwie wniesionym 1 grudnia 2009r wniósł o zasądzenie od pozwanego 30.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 1 grudnia 2009r. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota obejmuje przysługujące mu roszczenia z zawartych z pozwanym umów: – 5.000zł należne jako zwrot udzielonej pozwanemu 18.04.2006r pożyczki; - poniesiony 16.08.2007r wydatek w kwocie 1600zł na zakup w punkcie usługowym, od M. M. (1) 4 opon do (...) , będącego własnośc
Czytaj więcej»

I C 157/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 157/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: s. SR Janusz Kapuściok Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jerominek po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa A. S. przeciwko J. K. o zapłatę 12.000zł 1 zasądza od J. K. na rzecz A. S. 5039,10zł (pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy) z odsetkami od 16 listopada 2011r wynosz
Czytaj więcej»

I C 189/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2023-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 189/14 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 16 stycznia 2014 roku (data nadania) strona powodowa (...) S.A. w Ł. domagała się od strony pozwanej (...) S.A. w R. zwolnienia spod egzekucji przyczepy gastronomicznej (...) koloru pomarańczowego z dyszlem umożliwiającym jej holowanie, wyposażonej częściowo w metalowe półki, bez kół, wyszczególnionej pod pozycją numer 1 w protokole zajęcia ruchomości z dnia 10 grudnia 2013 roku zajętej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Czytaj więcej»

I C 307/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 307/13 UZASADNIENIE W piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 20 lutego 2013 roku w sprawie toczącej się przed tutejszym Sądem o sygn. akt I C (...) powodowie Ł. W. , K. W. i A. W. rozszerzyli powództwo wniesione przeciwko B. H. oraz H. O. domagając się zapłaty kwoty 17.342 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2013 roku. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Postanowi
Czytaj więcej»

I C 402/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 402/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 roku w Lublińcu sprawy z powództwa R. S. przeciwko K. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz sprawy z powództwa R. S. przeciwko N. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w
Czytaj więcej»