Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

I Ns 339/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 339/14 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 28 lipca 2014 roku wnioskodawca J. W. domagał się stwierdzenia, że jego matka S. W. (1) z dniem 1 stycznia 2010 roku nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer (...) o powierzchni 0,1189 ha, położona w L. przy ulicy (...) , zabudowana budynkiem mieszkalnym, zapisana w księdze wieczystej numer WL (...) D. , w której jako właściciel figuruje A. O. . W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż A. O. zmarła w dniu
Czytaj więcej»

II K 314/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 314/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu - Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot przy udziale: --- po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. sprawy D. W. syna W. i G. zd. C. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 29 maja 2014 r. na Placu (...) w L. , woj. (...) prowadził samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 2,92 i
Czytaj więcej»

II W 586/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2015-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 586/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Renata Piełot po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 roku sprawy A. K. córki J. i T. z d. K. urodzonej (...) w L. obwinionej o to, że: w dniu 21 maja 2013 roku w S. będąc właścicielem samochodu o nr rej. (...) nie wskazała Straży Miejskiej w S. osoby, której w dniu 29.04.2013r. około godziny 06:10 powierzyła wy
Czytaj więcej»

I Ns 91/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 91/15 UZASADNIENIE Wnioskodawca M. S. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. (1) zmarłym 15.10.1965 r. w W. , ostatnio stale zamieszkałym w W. oraz po G. S. zmarłej 6.11.1995r. w W. ostatnio stale zamieszkałej w W. . Sąd ustalił i zważył, co następuje: Spadkodawca A. S. (2) zmarł 15.10.1965r. w W. , ostatnio stale zamieszkał w W. . Spadkodawca zmarł jako bezdzietny kawaler, nie pozostawił osób przysposobionych. Nie pozostawił testamentu. Nie toczyło się wcześniej po nim p
Czytaj więcej»

I C 157/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-12-31

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 157/11 UZASADNIENIE Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego 12.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 15 marca 2010r, zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie powódka wskazała, że dochodzona pozwem kwota obejmuje należne jej za spowodowane przez pozwanego rozległe stłuczenie twarzoczaszki, wstrząśnienie mózgu zadośćuczynienie w kwocie 10.338zł oraz zwrot wydatków na zakup stosowanych w procesie leczenia środków farmakologicznych w kwocie 1662z
Czytaj więcej»

I C 182/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-24

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sy gn. akt: I C 182/13 UZASADNIENIE Powódka H. K. wniosła przeciwko M. B. , A. B. P. B. (1) i P. B. (2) pozew o opróżnienie z osób i rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego położonego w L. przy ulicy (...) , zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu . W uzasadnieniu powódka podniosła, że jest właścicielem wskazanego mieszkalnia. Pozwani zajmują to mieszkanie bez tytułu prawnego . Początkowo powódka wyrażała zgodę na wprowadzenie się do mieszkania pozwanych i ich tam zamieszkiwanie ,
Czytaj więcej»

I C 182/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2013 r. w Lublińcu sprawy z powództwa H. K. przeciwko A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanym A. B. , M. B. , P. B. (1) , P. B. (2) opróżnienie z osób i rzeczy mieszkania położonego w L. przy ulicy (...) i
Czytaj więcej»

I C 132/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2013-06-10

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 132/09 UZASADNIENIE Powód w pozwie wniesionym 1 grudnia 2009r wniósł o zasądzenie od pozwanego 30.000zł z odsetkami w ustawowej wysokości od 1 grudnia 2009r. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota obejmuje przysługujące mu roszczenia z zawartych z pozwanym umów: – 5.000zł należne jako zwrot udzielonej pozwanemu 18.04.2006r pożyczki; - poniesiony 16.08.2007r wydatek w kwocie 1600zł na zakup w punkcie usługowym, od M. M. (1) 4 opon do (...) , będącego własnośc
Czytaj więcej»

I C 402/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 402/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Szczepańska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 roku w Lublińcu sprawy z powództwa R. S. przeciwko K. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz sprawy z powództwa R. S. przeciwko N. S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I w
Czytaj więcej»

I C 477/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Lublińcu

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 477/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kąpała-Knabel Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Kozińska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 r. w Lublińcu sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko R. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. R. na rzecz strony powodowej Powiatu (...) kwotę 6.210 zł (sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»